Chính sách Đào tạo và phát triển

Ngày đăng: 11-04-2016 0
An Thái Group luôn coi việc đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quản lý nguồn nhân lực và là một chiến lược đầu tư cho tương lai

Chính sách Tuyển dụng

Ngày đăng: 11-04-2016 0
Chính sách nhân sự của An Thái Group được thể hiện đồng bộ từ khâu tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc và phát triển, gìn giữ văn hóa An Thái...

Chính sách nhân sự

Ngày đăng: 11-04-2016 0
“Con người là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới thành công” Với triết lý ấy, Tập đoàn An Thái luôn đề cao giá trị con người, coi nguồn nhân lực là yếu...