Merry Christmas and Happy New Year 2020
Sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm Chúng tôi nhận thấy ở mỗi độ cao và khí hậu khác nhau sẽ cho ra loại sản phẩm có hương vị hoàn toàn khác. Và qua đó Chúng tôi đã đúc kết được những vùng cà phê nguyên liệu có chất lượng cao, đồng thời liên kết với nông dân và nhà cung cấp cà phê tại địa phương để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Chúng tôi cam kết, tất cả những nguyên liệu được sản xuất tại nhà máy đều được tuyển chọn từ những vùng nguyên liệu sạch và được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.