ĐC: 263 Vườn  Lài,  P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân  Phú,  Tp. HCM
Số ĐKKD: 0304419561 Cấp ngày 07/06/2006
ĐT: (028) 6656 1122 - 6273 5372  -  Fax: 028 5434 2051
ĐC: 263 Vườn  Lài,  P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân  Phú,  Tp. HCM
Số ĐKKD: 0304419561 Cấp ngày 07/06/2006
ĐT: (028) 6656 1122 - 6273 5372  -  Fax: 028 5434 2051
Thông tin liên hệ