ĐC: 219 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3857 928     -    Fax: (0262) 3859 549
Email: anthai.cold@anthaigroup.vn

ĐC: 219 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3857 928     -    Fax: (0262) 3859 549
Email: anthai.cold@anthaigroup.vn

Thông tin liên hệ