Chính sách Tuyển dụng

Ngày đăng: 11-04-2016
Chính sách nhân sự của An Thái Group được thể hiện đồng bộ từ khâu tuyển dụng, xây dựng môi trường làm việc và phát triển, gìn giữ văn hóa An Thái Group để thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho CB- CNV An Thái Group có môi trường làm việc tốt nhất, cống hiến và gắn bó lâu dài cùng công ty.

Chính sách tuyển dụng

 

Để mở rộng nguồn nhân lực cho sự phát triển tương lai, An Thái Group không ngừng tìm kiếm, chiêu mộ và phát triển nhân tài trở thành những con người có năng lực cạnh tranh nhất trên thị trường lao động và là tài sản vô giá mà công ty đang sở hữu.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG:
  • Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.
  • Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm tiêu dùng nhanh và nguồn nhân lực tại địa phương.
  • Thu hút nguồn nhân lực cấp cao và chuyên viên được đào tạo từ nước ngoài.
Tags:

Bài viết liên quan