Sấy lạnh (freeze dried) cà phê là phương pháp tiên tiến, có thể giữ lại toàn bộ chỉ tiêu cao nhất về chất lượng và các phẩm chất tốt nhất đối với các yếu tố về hương và vị tự nhiên của cà phê hòa tan được chiết xuất ra.