Công ty CP UDCNSH An Thái

Ngày đăng: 17-04-2019
Ứng dụng công nghệ sinh học vào quá trình sản xuất tạo giải pháp đột phá trong việc bảo vệ môi trường, Công ty CP Ứng dụng công nghệ Sinh học An Thái đã tái chế toàn bộ chất thải của quá trình sản xuất cà phê trở thành một phần của nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón với thương hiệu ANMIX, vừa thể hiện là nhà sản xuất có trách nhiệm với môi trường vừa tận dụng lợi thế của Tập đoàn nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ. 
Nhiệm vụ trong giai đoạn đầu phát triển: 
  • Ứng dụng các phương pháp hiện đại của công nghệ sinh học, hóa sinh trong việc chọn và sản xuất phân bón vi sinh đa dạng, tương thích với tất cả cây trồng. 
  • Thực hiện công cuộc đổi mới trong môi trường doanh nghiệp: Xây dựng công nghệ sản xuất phân bón đi đôi với các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường.
Định hướng phát triển: 
  • Xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất kỹ thuật có đủ khả năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản của công nghệ sinh học hiện đại, chú trọng công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào đạt trình độ các nước trong khu vực.  
  • Tạo ra các mối liên hệ nghiên cứu, triển khai chặt chẽ với các ngành sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới công nghệ của các ngành, các địa phương trong sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
  • Công nghệ sinh học phục vụ y dược và thú y: Chế biến thuốc bổ giàu axit amin, thuốc phòng và chữa bệnh, chú trọng khai thác nguồn hợp chất thiên ở thực vật và động vật hoang dại, rừng và biển.
  • Công nghệ sinh học phục vụ sản xuất công nghiệp: Chú trọng sử dụng tác nhân sinh học vào khai thác khoáng sản, chế biến sản phẩm, phế thải trong sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản.
  • Công nghệ sinh học hướng Nông nghiệp: Không ngừng nghiên cứu và đổi mới công nghệ để sản xuất phân bón sinh học chất lượng cao, mang hiệu quả tối đa trong năng suất nông nghiệp. 
  • Công nghệ sinh học phục vụ bảo vệ môi trường: Làm sạch nước thải, xử lý ô nhiễm dầu, sản xuất thực phẩm sạch.